Parçalı az bulutlu

İstanbul Cemevi Başkanı Gazi Arslan, Yazar Ayten Turan’a Alevilik ve Gündeme Dair Açıklamalarda Bulundu

ÖZEL HABER - Ekim 24, 2022 01:43 A A

Haber istemiz İstanbul temsilcisi Gazeteci-Yazar Ayten Turan İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Gazi Arslan ile Alevi inancı ile ilgili bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda ayrıca son dönemde olan bazı gelişmelerde Sayın Gazi Arslan’a sorularak konular hakkındaki görüşleri alındı.

Röportajımız şu şekilde:

 Gazi Arslan Kimdir bizlere kendinizden bahseder misiniz?

“Gazi Arslan Tokat Almus Çanbulak Köyünde doğdum,1987 yılından itibaren İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da ikamet ediyorum. Gıda sektöründe marketçi olarak esnaflık yapıyorum. 27 yıldır Alevi camiasında yönetici olarak halka hizmet hakka hizmet etmeye çalışmakla beraber 15 yıldır, İstanbul Cemevi, Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Başkanlığını yapmaktayım.” 

 Türkiye’de Alevi inancı dendiği zaman sizce nasıl bir yaklaşım var? 

“Türkiye’de Alevi kimliğine ve inancına yaklaşımı, geçmişe göre daha iyimser, ülke gündeminde daha fazla yer aldıkça da, var olan önyargılar kırılıyor, diye düşünüyorum.”

 İstanbul Cemevi eğitim ve kültür Vakfı başkanlığı görevinde gerçekten başarılı bir yol çiziyorsunuz, Bu noktada hayaliniz nedir?

“İstanbul Cemevi, Eğitim ve Kültür Vakfı olarak ve şahsım olarak hayalimiz ve hedeflerimiz büyük, vizyonumuz geniş, ufkumuz açık, öncelikle bir sloganla yola çıktık ” Bir Tohum Attık Toprağa, Umut Olsun Tüm İnsanlığa” diye,  bu öylesine söylenmiş bir söz değildir.”

Öncelikle bir Cemevinde öte toplumsal hedeflerimizle birlikte, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-i Veli’nin bize bıraktığı, İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır felsefesini ve Eline, beline, diline sahip ol düsturunu hep önümüze rehber almışken, yine yeni binamızda vereceğimiz yurt, kreş, dershane, kültür merkezi revir, kadınlarımız için el sanatı atölyesi, gençlerimize açık kapalı spor merkezi ve buna benzer daha bir çok farklı hizmetlerimizle farkındalık yaratarak ezber bozacağız.”

 Sn. Cumhurbaşkanın son konuşmasında ki, Cem evlerini Kültür bakanlığına bağlama konusundaki, düşünceleriniz nedir?

“Sn. Cumhurbaşkanın yirmi yıldır iktidarda ve maalesef biz Alevileri  hep yok saydılar, eşit yurttaşlık ve anayasal haklarımızı vermede küçücük bahanelerin arkasına sığındılar, bugün ise yaklaşan seçimlerde oy beklentisiyle olsa gerek ki bir takım düzenlemeler yapmak istiyorlar, Cemevlerinin elektrik, su, yapım, onarım, bakım, imar düzenlemeleri tabi ki bu iyiye işaret olarak düşünsek bile yine Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmiyorlar. 

O meşru dini yapılar parantezinin içine Cemevi ibaresini koymakta itina ediyorlar, 

Çünkü Aleviliği sade bir kültür boyutunda değerlendirmek istiyorlar.

Aleviliğin geniş yelpazesinde ve felsefesinde tabi ki kültür boyutu da vardır, Ama Aleviliğin omurgası inançtır, İslam’ın tasavvufi yorumudur ibadeti Cemdir ibadet yeri Cemevidir. Nokta…

Tokat Medyam – Soru : Alevi inancı Asimilasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gazi Arslan – Cevap : Alevi asimilasyonu hakkında öncelikle şunu söyleyebilirim ki, Aleviliğini bilen yaşayan bir can asla asimile olmaz.

Ama kendini özünü tanımayan, bilmeyen bardağının içerisini boş bırakanlar onun içine kimin ne koyacağına da engel olamaz rüzgar gibi savrulur gider.

Bu konuda farklı gruplarda özel çalışmalar yapmıyorlar mı tabii ki yapıyorlar.

Aleviliği hep sahipsiz gibi görerek buranın üzerine çokça asimilasyon adına içimize bir takım ajanlar sokarak veya içimizden omurgasız bazı şahsiyetsizlerle kişisel çıkar ilişkileri kurarak İçimizdeki yol yezitlerini de bu bağlamda çok kullanıyorlar. Tam da  burada biz Cemevleri olarak, bu toplumun inanç değerlerini yöneten kurumlarımız olarak, bu tarz yapılara karşı gerekli önlemleri alarak, kendi bünyemizde daha aktif, daha faal ve özellikle gençlerimiz üzerinden daha titiz çalışmalar yapmalıyız ve onlara sahip çıkmalıyız.

Kötü niyetli olarak, Bize benzeyen ama bizden olmayanlara dikkat etmeliyiz.”

Alevi inancına sahip canlar,  sizce kendini tam olarak ifade edebiliyor mu?

Alevi inancına sahip canlar, kendini ifade edebiliyor noktasında, Ben verene değil alana bakmak gerekiyor diye düşünüyorum, yani bizlerin bu konudaki ifadelerimizi ve anlattıklarımızı ne kadar dikkate alıp içselleştiriyorlar, birde bizlere bu konuda ne kadar fırsat veriliyor,  Özellikle merkez medya ve merkez basının yanlı tutumu büyük bir engel, belki yerel medyada ve basında evet ama genelde kendimizi ifade etme fırsat verilmiyor ve yetersiz kalıyoruz.

İnşallah bu son gelişmelerle beraber bu durumda daha iyi bir sonuca varır temenisindeyim.” 

 Siyasetin son zamanlarda ki Alevi inancına olan sempatisi sizce neyin göstergesidir?

Siyasetçilerin normal zamanlardan görmezlikten gelip bir süreç için kıymetliymiş gibi sempati göstermeleri seçimlerin yaklaştığını gösteriyor, çünkü bu topluma ihtiyaçları var, her bir oyun hesabı yapılıyor, dolayısıyla küçük hesaplarla çıkar menfaat gözetiliyor benim için göstergesi budur.”

 Siyasilerin Alevi inancına yaklaşımı size samimi geliyor mu?

“Siyaset benim nazarımda topluma hizmet üretme sanatı olmalı, ama bugün siyaset maalesef kişisel çıkar menfaat sanatına dönüşmüş, ve çok kirlenmiş, laçkalaşmış ve ahlak değerlerinden iyice uzaklaşmış, %90 nüfusunun Müslüman olduğu iddia edilen bu toplumda, Siyaset yalan, dolan, kin ve nefret söylemleri, İnsanlığın ve İslamiyetin kabul etmeyeceği tüm davranışlar maalesef siyasetçilerimizden örneklerini görüyoruz, böyle bir siyasetten samimiyet beklemek çok da bana akılcı gelmiyor, Ama siyaseti hakkıyla yapan siyasetçilerimize de her daim saygımız sonsuzdur.”

 Türkiye’deki son yaşanan sıkıntılı süreçlerde Alevi kurumları ve akilleri nasıl bir yol çizmeli?

Türkiye’de yaşanan bu zor ve sıkıntılı süreçte öncelikle Alevi kurumları bir üst çatı (Konfederasyon) yapısını oluşturup asgari müştereklerde buluşarak birliğini beraberliğini ve gücünü ortaya koymalıdır.

Bu üst çatı bugün hükümetin Alevilik üzerindeki çalışmalarına, tek ses tek yürek olarak ve tek muhatap olarak, Aleviliğin ilke ve değerlerine ve geleceğine zarar vermeyecek şekilde özet bir yapı çerçevesinde kurumsal bir kimliğe kavuşturulmalı ve muhatap alınmalıdır.

Ayrıca bu üst yapının Alevi kimliğinde ilimi bilimi referans alarak geleceğe dair çok önemli çalışmalar yapacak, çok acil “Alevi Bektaşi Akademisi’nin” oluşturulması gerektiğine inanıyorum

Kendi içerimizde özel eğitim yapısının oluşturulması, bilim kuruluşlarının, hukuk kurumlarının, inanç kurullarının ve benzeri tüm ihtiyaç duyduğumuz eğitimlerin bu yapı içerisinde olması gerektiğine inanıyorum, bunun içerisinde Dede, baba, Zakir eğitimleri de olmak kaydıyla.

Yani bizim de artık bir eğitim okulumuzun olması gerektiğine inanıyorum

Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-i Veli ilimden Gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiştir.”

Alevi inancı kültürü ve ibadetini gençlerimize öğretebiliyor ya da gerekli eğitimi verebiliyor muyuz?

“Alevi inancını, felsefesini, ilkesini ve kültürünü maalesef gençlerimize arzuladığımız ölçüde veremiyoruz.

Çünkü gençler nüfus oranında baktığımızda yeterince Cemevlerine gelmiyorlar, tabii bunun bir çok sebepleri var öncelikle aile yapısından kaynaklanıyor, gençlerimizin daha fazla cemevlerine gelmesi ve cemevlerinin de gençliğine ve geleceğine sahip çıkması gerekiyor. 

Eğitimin ilk ailede başladığı gibi ailelerimiz çocukların cemevlerine gelmesini teşvik etmeli, veya elini tutup getirmeli, gitmesi içinde telkin etmeli diye düşünüyorum.

Bizim İstanbul Cemevi, Eğitim ve Kültür Vakfı olarak gençlerimize yönelik eğitimlerimiz sürüyor ve özellikle de yeni binamızın özelinde daha çok önemli çalışmalarımız olacaktır..

Türkiye’de Cemevlerini ibadethane gösterme politikası nasıl gelişmeli, sanırım diyanet dışında bir formül düşünülmeli bu sizce ne olabilir?

“Türkiye’deki Cemevlerinin yasal düzenlemesi özerk bir yapı çerçevesinde, devlet denetimine açık şu anki yapısıyla Cumhurbaşkanlığına, eğer parlamenter sistem oluşursa da direk başbakanlığa bağlı olmalı herhangi bir bakanlık üzerinden doğru olmayacağını düşünüyorum 

Bu konu içerikli 9. sorunuz da aslında cevap ipuçlarını vermiştik.

Alevi kurumlarının acilen bir üst çatı (Konfederasyon) oluşturup birlik ve beraberliğini ortaya koyup devletin ve hükümetin karşısında muhatap olabilecek temsil gücü yüksek bir yönetim kurulu oluşturulmalı, Bu kurul Alevi kurumlarının federasyon bazında ki üst çatılarından seçilmeli ve hakkaniyetli bir yönetim sergilenmeli.”

Alevi İnancı ve kültürünü geçmiş, bugün ve gelecek desem nasıl bir izlenim sunarsınız?

Alevi inancı ve kültürü geçmişten bu yana hep mevcut iktidarlar ve geçmişteki padişahlar tarafından hep hor görülmüş yasaklanmış, baskılar altına alınmış, katliamlar, kıyımlar, işkenceler yapılmış, sürülmüş sürgün edilmiş, Ama kimliğinden Ödün vermemiş, pir Sultan’ın dediği gibi dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyerek dar ağacına gitmiş, Nesimi gibi derisi yüzülmüş, fazlı gibi zindanlara atılmış ama yinede kutlu yolundan inancından değerlerinden ödün vermemiş, Alevilik köklü ve kadim bir inanç ki, bu kadar yaşananlara rağmen bugün hale Alevi inancı var ise, bizler ne mutlu ne mutlu ki Aleviyiz diyebiliyorsak inanıyorum ki, bizlerin mücadelesi ile de yarınlarımız daha Aydın, daha özgür, daha mutlu ve umutlu olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerinle bu röportaj İçin öncelikle sizlere ve sizin nezdinizde tüm okurlarınıza sevgi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 

İstanbul Cemevi, Eğitim ve Kültür Vakfı

Genel Başkanı Gazi ARSLAN”

Gazetemiz, Tokat Medyam adına bizde değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için teşekkür ederiz.

 

ÖZEL HABER - 01:43 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  Chp Tokat Milletvekili Aday Adayı Coşkun Tonkal’dan Gündeme Dair Açıklamalar
  Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekilliğine aday adayı olacağını daha önce belirten ve kısa zamanda bunu kamuoyuyla paylaşacak olan Erbaalı iş insanı Coşkun Tonkal, haber merkezimize, ülke gündeminden yereldeki gelişmelere, yapılması gerekenler başta olmak üzere birçok konuda görüşlerini dile getirdi. Tonkal’ın aday adaylığı son zamanlarda gündeme sık sık gelirken son seçimlerde Chp’nin ikinci vekili az bir […]
 • 02
  Gazeteci-Yazar Şair Kamuran Özdemir: Hep Daha İyisini Yazmak İçin Durmadan Çalışıyorum
  Aslen Tokatlı olan ve onlarca esere imzasını atan Yazar-Şair Kamuran Özdemir haber sitemize çalışmaları ve yeni çıkan eseriyle ilgili bir röportaj gerçekleştirdik. Açıklamalarında eserlerinden bahseden Özdemir ayrıca yeni yazmaya başlayan yazar adaylarına tavsiyelerde bulunurken kitabın ve kitap okumanın önemine değindiği açıklamaları şu şekilde: Yazmaya nasıl ve ne zaman başladınız? “Çocukluğumda üzerimde yapılan baskılar…80 ler,90 lar, […]
 • 03
  H. İbrahim Sezer Yazdı: Aç Gözünü Artık Dostum
  “Muhtaç bırakıp, yardım etmek, planlanmış cinayettir.” Der; Che Guevara. “Muhtaç olduğunuz her şeye” belki de size yardım edenler sebep olmuştur ne dersiniz?.. Bunu anlayabildiğiniz zaman belki kabullenmek zor olacak ama çoğu zaman yardım edenler aslında sizi ona muhtaç bırakan kişilerle aynıdır! İtiraz edemezsiniz, haksızlığa uğradığınızı dile getiremezsiniz. Eğer böyle bir davranışa kalkışırsanız, göreceğiniz muamele size […]
 • 04
  Başkan Eroğlu: Yenikapı’da Tokat Tanıtım Günlerinde Buluşalım
  BAŞKAN EROĞLU “YENİKAPI’DA, TOKAT GÜNLERİNDE BULUŞALIM” Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu 1-4 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek Tokat Günlerine davet etti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “ 1-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da Yenikapı’da Tokat Günlerinde olacağız. Tokat’ımızın tanıtılacağı her etkinlik bizim için önem taşıyor. Yenikapı’da düzenlenen Tokat Günleri Etkinliği de bu bağlamda düzenlenen […]
 • 05
  Reşadiye’de GSB Öğrenci Yurdu Duvarları Çocukların Dokunuşuyla Renklendi
  Reşadiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kız Öğrenci Yurdu’na ziyaret gerçekleştiren Özel Anne Sevgisi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi  öğrenci ve öğretmenleri farklı bir etkinliğe imza attılar. Kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrenciler, ellerini renkli boyalara batırıp yurt müdürlüğünün duvarlarını renklendirdiler. Renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sbeep olan etkinliği kurum sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Çünkü […]